FANDOM

E
380 Pages

Audition phaseEdit

No. Artist Song Rating Result
1 Miu Lê "Anh Đang Nơi Đâu" ★★★★ In
2 Lip B "Love You Want You" ★★★★ In
3 Hoàng Thùy Linh "I'm Gonna Break" ★★★ Out
4 Thanh Duy "Lỗi Ở Yêu Thương" ★★★★ In
5 Noo Phước Thịnh "Cause I Love You" ★★★★ In
6 Hoàng Thùy Linh "Last Time" ★★★ Wildcard
7 Suni Hạ Linh ft. R.Tee "Em Đã Biết" ★★ Out
8 S.T "Tình Yêu Tuyệt Vời" ★★★★ In
9 Selfie "Chuyện Tình Lọ Lem" ★★★ Wildcard
10 Pink Girl "Đông Nhi" ★★★ Wildcard
11 Mr.A ft Onionn "Bảnh Bao" ★★★ Wildcard
12 Beyond The Top "I Will Be There" ★★★ Out
13 Lou Hoàng, Miu Lê "Yêu Một Người Có" ★★★★ In
14 Đông Nhi ft. Ông Cao Thắng "I Wanna Be Your Love" ★★★★ Out
15 "Hide The Memory" ★★★★★ In
16 Bảo Thy "Con Tim Anh Nằm Đâu" ★★★★ Out
17 "I'm Sorry Babe" ★★★★ In
18 Destiny "Hồ Ngọc Hà" ★★★ Out
19 Thủy Tiên "Em Đã Yêu" ★★★★ In
20 Hồ Ngọc Hà "My Baby" ★★★★★ In

DuelsEdit

No. Artist Song Result
1 Thanh Duy "Lỗi Ở Yêu Thương"
Thủy Tiên "Em Đã Yêu" Out
2 Noo Phước Thịnh "Cause I Love You" In
Bảo Thy "I'm Sorry Babe" Wildcard
3 Lip B "Love You Want You" In
S.T "Tình Yêu Tuyệt Vời" Out
4 Miu Lê "Anh Đang Nơi Đâu" In
Lou Hoàng, Miu Lê "Yêu Một Người Có" Out
5 Selfie "Chuyện Tình Lọ Lem" In
Pink Girl "Đông Nhi" Out
6 Hoàng Thùy Linh "Last Time" Wildcard
Mr.A ft Onionn "Bảnh Bao" In
7 Hồ Ngọc Hà "My Baby" Wildcard
Đông Nhi ft. Ông Cao Thắng "Hide The Memory" In

FinalEdit

Draw Artist Language Song Place Rating
01 Thanh Duy Vietnamese "Lỗi Ở Yêu Thương" 8
02 Noo Phước Thịnh English, Vietnamese "Cause I Love You" 6
03 Bảo Thy English, Vietnamese "I'm Sorry Babe" 7
04 Lip B English, Vietnamese "Love You Want You" 8
05 Miu Lê Vietnamese "Anh Đang Nơi Đâu" 8
06 Selfie Vietnamese "Chuyện Tình Lọ Lem" 7
07 Hoàng Thùy Linh English "Last Time" 8
08 Mr.A ft Onionn Vietnamese "Bảnh Bao" 8
09 Hồ Ngọc Hà Vietnamese "My Baby" 7
10 Đông Nhi ft. Ông Cao Thắng Vietnamese "Hide The Memory" 8

Super-finalEdit

Draw Artist Language Song Place Rating
01 Thanh Duy Vietnamese "Lỗi Ở Yêu Thương" DSQ 8
02 Lip B English, Vietnamese "Love You Want You" DSQ 8
03 Miu Lê Vietnamese "Anh Đang Nơi Đâu" DSQ 8
04 Hoàng Thùy Linh English "Last Time" 2 8
05 Mr.A ft Onionn Vietnamese "Bảnh Bao" DSQ 8
06 Đông Nhi ft. Ông Cao Thắng Vietnamese "Hide The Memory" 1 8